Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów

(dawny Zjazd Katedr Ekonomii)

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce – podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu Ogólnopolskiego Zjazdu Ekonomistów z 20 – 23.09.2020 na 31.05 – 2.06.2021

Nasza decyzja o przesunięciu terminu Zjazdu a nie przekształcenie go w konferencję w on – line wynika z głębokiego przekonania, że najcenniejszą wartością dodaną każdej konferencji, jest możliwość bezpośrednich spotkań i wymiany poglądów naukowych. Tylko takie bowiem spotkania, stwarzają doskonałe warunki do wzajemnego poznania się uczestników konferencji pochodzących z różnych środowisk akademickich i o zróżnicowanym statusie naukowym.  Skutkuje to trwałą i efektywną integracją naszego środowiska, o czym dobitnie świadczy 16 – letnia tradycja Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii przekształconego w bieżącym roku na Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów.    

Życzymy Państwu dużo zdrowia, serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że spotkanie w 2021 r. nie będzie już niczym zagrożone! 

 

prof. zw.  dr hab. Danuta Kopycińska – Przewodnicząca Rady Naukowej 

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Idea

Do głównych celów Zjazdu należą:

 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach
 • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi
 • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr ekonomicznych
 • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi
 • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów ekonomicznych
Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 • Badania interdyscyplinarne
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Funkcjonowanie sektora MSP
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Problemy globalizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Rola państwa w gospodarce
 • Wzrost zrównoważony
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw i konsumentów
 • Rynek pracy, migracje
 • Gospodarka żywnościowa
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Metodologia badań
 • Innowacyjność i innowacje

Rada Programowa

prof. dr hab. Danuta Kopycińska
Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bednarski
Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof.PRZ Jurii Bilan
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Ryszard Barczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. prof. UE Bożena Borkowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Zofia Dach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Piotr Dominiak
Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek-Kowalska
Politechnika Śląska

dr hab. prof. UG Teresa Kamińska
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Bożena Klimczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. PG Ewa Lechman
Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak
Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. UE Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Marian Noga
Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Pacho
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Jacek Prokop
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. SGH Michał Ramsza
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Ratajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Iga Rudawska
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Stanisław Swadźba
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogumiła Szopa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. UWM Rafał Warżała
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. prof. UE Grażyna Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UEK Robert Wojciech Włodarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. prof. PO Mariusz Zieliński
Politechnika Opolska

Harmonogram

Do 17.02.2020 r.

zgłoszenie udziału

Do 28.02.2015 r.

nadsyłanie referatów

Do 01.04.2020 r.

uiszczenie opłaty

20–23.09.2020 r.

konferencja

Opłata konferencyjna

1700 zł

uczestnictwo w konferencji z publikacją. Opłata zawiera uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące oraz recenzję i publikację nadesłanych prac

1200 zł

uczestnictwo  w konferencji bez publikacji. Opłata zawiera uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi), pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące

950 zł

opłata za recenzowaną publikację bez uczestnictwa w konferencji

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A. 21 1240 6654 1111 0010 6883 9498
(z dopiskiem: imię i nazwisko + ZE )
Ceny zawierają VAT

Regulamin

 • Referaty należy nadsyłać do dnia 28.02.2020 w języku polskim oraz w języku angielskim.
 • Referaty należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na maila konferencyjnego: zjazdekonomistow@usz.edu.pl
 • Tematyka nadsyłanych referatów powinna prezentować wyniki pracy badawczej autora (autorów)
 • Referat powinien mieć jasno sprecyzowany cel i problem badawczy a treść referatu musi odpowiadać tytułowi. Będą przyjmowane wyłącznie referaty dostosowane do szablonu edytorskiego zamieszczonego na stronie www.zjazdekonomistów.usz.edu.pl
 • Organizatorzy Konferencji na podstawie nadesłanych propozycji tematów zadecydują o przyjęciu zgłoszonych referatów na konferencję i ich późniejszej publikacji w danym czasopiśmie
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej www.zjazdekonomistów.usz.edu.pl
 • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:
  — 1700 zł kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące oraz publikację nadesłanych prac
  lub
  — 1200 zł kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące
  lub
  — 950 zł kwota z VAT obejmuje publikację referatu bez udziału w konferencji
 • Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 10.05.2020 r. skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
 • Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc w hotelu (poza terminem Zjazdu) powinny dokonywać jej samodzielnie
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu i terminów w harmonogramie Zjazdu Ekonomistów

Miejsce konferencji

ul. Nowomyśliwska 76
72-500 Międzyzdroje
Hotel Wolin

Publikacje

Zgłoszone referaty zostaną po uzyskaniu pozytywnych recenzji i decyzji Rady Programowej wydane w j. polskim lub angielskim :

Nazwa czasopisma zostanie podana w późniejszym terminie (40 pkt. wg. listy MNiSW)

Struktura artykułu

 • Main text: Times New Roman, font size – 12. (it is acceptable to highlight in italics or semi-bold)
 • Title of the paper: Times New Roman, font size – 14, semi-bold
 • Titles and subtitles: Times New Roman, font size – 14
 • Line space –1.5
 • Main text: Times New Roman, font size – 12. (it is acceptable to highlight in italics or semi-bold)
 • Words 4000 to 6000
 • Structure:Author(s), Title,Abstract, Кeywords, JEL Classification, Introduction, Literature Review, Aims (the aim describes main results in a short and concrete manner), Methods, Results, DiscussionConclusion
 • References(APA formatting and style guide)

Przez wydawnictwo znajdujące się w ministerialnym wykazie wydawnictw (20 pkt za rozdział w monografii)

Struktura rozdziału

 • Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
 • Format strony A4:
 • Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
 • Interlinia w tekście głównym – 1,5,
 • Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
 • Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
 • Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman – czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe),
 • Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.

Program

20.09.2020

od godz. 15:00
przyjazd i zakwaterowania uczestników

 

21.09.2020

7:00 – 9:00
śniadanie

 

9:00 – 9:30
oficjalne rozpoczęcie konferencji

 

9:30 – 11:30
sesja plenarna

 

11:30 – 12:00
przerwa kawowa

 

12:00 – 14:00
sesja plenarna

 

14:00 – 15:30
obiad

 

16:00 – 17:30
sesje panelowe

 

20:00
uroczysta kolacja

 

22.09.2020

7:00 – 9:30
śniadanie

 

10:30 – 11:30
sesja panelowe

 

11:30 – 12:00
przerwa kawowa

 

12:00 – 13:30
sesja panelowe

 

14:00 – 15:00
obiad

 

18:00
grill

 

23.09.2020

7:00 – 9:30
śniadanie

 

10:30 – 11:30
sesja panelowe

 

11:30 – 12:00
przerwa kawowa

 

12:00 – 13:30
sesja panelowe

 

13:30 – 14:00
podsumowanie konferencji

 

14:00 – 15:00
obiad

 

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
dr hab. prof. US Jarosław Korpysa

przewodniczący komitetu

mgr Agnieszka Łopatka
mgr Agnieszka Łopatka

z-ca przewodniczącego

dr hab. prof. US Rafał Nagaj
dr hab. prof. US Rafał Nagaj

członek Komitetu

dr Agnieszka Bretyn
dr Agnieszka Bretyn

członek Komitetu

Patronaty