XIX Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów

(dawny Zjazd Katedr Ekonomii)

Idea

Do głównych celów Zjazdu należą:

 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią, finansami, zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach
 • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi
 • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr funkcjonujących w ramach obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie
 • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi
 • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów z obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie

Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 • Badania interdyscyplinarne
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Funkcjonowanie sektora MSP
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Problemy globalizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Rola państwa w gospodarce
 • Wzrost zrównoważony
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw i konsumentów
 • Rynek pracy, migracje
 • Gospodarka żywnościowa
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Metodologia badań
 • Innowacyjność i innowacje

Rada Programowa

prof. dr hab. Danuta Kopycińska
Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bednarski
Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof.PRZ Jurii Bilan
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Ryszard Barczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Anna Blajer-Gołebiewska
Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UE Bożena Borkowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UG Leszek Czerwonka
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Piotr Dominiak
Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek-Kowalska
Politechnika Śląska

dr hab. prof. UG Teresa Kamińska
Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UMCS Tomasz Kijek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Bożena Klimczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. PG Ewa Lechman
Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak
Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. UE Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Marian Noga
Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Pacho
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Jacek Prokop
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. SGH Michał Ramsza
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Ratajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Iga Rudawska
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Stanisław Swadźba
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogumiła Szopa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. UE Grażyna Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. prof. PO Mariusz Zieliński
Politechnika Opolska

Harmonogram

Do 03.04.2023 r.

zgłoszenie udziału

Do 08.05.2023 r.

uiszczenie opłaty

04–07.06.2023 r.

konferencja

Opłata konferencyjna

1850 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące

 

1550 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące

opłatę za publikację w j. angielskim uczestnik samodzielnie dokonuje w danym wydawnictwie, zgodnie z zasadami wskazanymi przez wybrane czasopismo

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. 42 1240 6654 1111 0010 6883 9993

do wpłat dopisać: PTE oddział Szczecin ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin

 (z dopiskiem: imię i nazwisko + ZE )

Ceny zawierają VAT

Regulamin

  • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej zjazdekonomistów.usz.edu.pl
  • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:

  1850 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące;

  lub

  1550 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące.

  • Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 01.05.2023 skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
  • Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc w hotelu (poza terminem Zjazdu) powinny dokonywać jej samodzielnie;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu i terminów w  harmonogramie Zjazdu Ekonomistów.

  Miejsce konferencji

  HOTEL WOLIN 

  ul. Nowomyśliwska 76 

  72-500 Międzyzdroje 

  https://hotelwolin.pl/ 

   

   

  Publikacje

  • Energies –

  https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/358352OS3Y
  (140 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma + wymagana dodatkowa opłata dla czasopisma

  https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/sustainable_energy_and_society

  (140 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma + wymagana dodatkowa opłata dla czasopisma

  • International Journal of Management and Economics

  https://sciendo.com/journal/IJME (100 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma.  Artykuły prosimy przesłać na adres e – mailowy konferencji. Wybranych zostanie przez Radę Naukową Konferencji  5 najlepszych artykułów, które zostaną zwolnione z tzw. submission fee i  skierowane do recenzji.  Po zuskanie pozytywnych recenzji obowiązuje tylko opłata publikacyjna tzw. publication fee ( szczegóły na stronie czasopisma)

   

   

  • Monografia w wydawnictwie znajdującycm się w ministerialnym wykazie wydawnictw (20 pkt za rozdział w monografii)

  Struktura rozdziału

  • Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
  • Format strony A4:
  • Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
  • Interlinia w tekście głównym – 1,5,
  • Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
  • Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
  • Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman – czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe),
  • Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.

   

   

  Program

  04.06.2023

  od godz. 15:00 przyjazd i zakwaterowania uczestników

   

  05.06.2023

  7:00 – 9:00 śniadanie

  9:00  – 9:30 oficjalne rozpoczęcie konferencji

  9:30 – 11:30 sesja plenarna

  11:30 – 12:00 przerwa kawowa

  12:00 – 14:00 sesja plenarna

  14:00 – 15:30 obiad

  16:00 – 17:30 sesje panelowe

  20:00 uroczysta kolacja

   

  06.06.2023

  7:00 – 9:30 śniadanie

  10:30 – 11:30 sesja panelowe

  11:30 – 12:00 przerwa kawowa

  12:00 – 13:30 sesja panelowe

  14:00 – 15:00 obiad

  18:00  grill

   

  07.06.2023

  7:00 – 9:30 śniadanie

  10:30 – 11:30 sesja panelowe

  11:30 – 12:00 przerwa kawowa

  12:00 – 13:30 sesja panelowe

  13:30 – 14:00 podsumowanie konferencji

  14:00 – 15:00 obiad

  Komitet organizacyjny

  dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
  dr hab. prof. US Jarosław Korpysa

  przewodniczący komitetu

  dr Agnieszka Łopatka
  dr Agnieszka Łopatka

  z-ca przewodniczącego

  dr hab. prof. US Rafał Nagaj
  dr hab. prof. US Rafał Nagaj

  członek Komitetu

  Patronaty

  W Przygotowaniu