XVIII Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów

(dawny Zjazd Katedr Ekonomii)

Idea

Do głównych celów Zjazdu należą:

 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią, finansami, zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach
 • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi
 • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr funkcjonujących w ramach obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie
 • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi
 • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów z obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie

Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 • Badania interdyscyplinarne
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Funkcjonowanie sektora MSP
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Problemy globalizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Rola państwa w gospodarce
 • Wzrost zrównoważony
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw i konsumentów
 • Rynek pracy, migracje
 • Gospodarka żywnościowa
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Metodologia badań
 • Innowacyjność i innowacje

Rada Programowa

prof. dr hab. Danuta Kopycińska
Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bednarski
Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof.PRZ Jurii Bilan
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Ryszard Barczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. prof. UE Bożena Borkowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Zofia Dach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Piotr Dominiak
Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek-Kowalska
Politechnika Śląska

dr hab. prof. UG Teresa Kamińska
Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UMCS Tomasz Kijek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Bożena Klimczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska
Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. PG Ewa Lechman
Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak
Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. UE Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Marian Noga
Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Pacho
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Jacek Prokop
Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. SGH Michał Ramsza
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Ratajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Iga Rudawska
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Stanisław Swadźba
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogumiła Szopa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. UWM Rafał Warżała
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. prof. UE Grażyna Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UEK Robert Wojciech Włodarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. prof. PO Mariusz Zieliński
Politechnika Opolska

Harmonogram

Do 04.04.2022 r.

zgłoszenie udziału

Do 10.05.2022 r.

nadsyłanie referatów

Do 09.05.2022 r.

uiszczenie opłaty

05–08.06.2022 r.

konferencja

Opłata konferencyjna

2050 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące, recenzję i publikację artykułu w monografii w j. polskim

 

1850 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące, recenzję i publikację artykułu w monografii w j. polskim

 

1550 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji bez publikacji. Opłata zawiera uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące

1350 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji bez publikacji. Opłata zawiera uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące.

opłatę za publikację w j. angielskim uczestnik samodzielnie dokonuje w danym wydawnictwie, zgodnie z zasadami wskazanymi przez wybrane czasopismo

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. 42 1240 6654 1111 0010 6883 9993

do wpłat dopisać: PTE oddział Szczecin ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin

 (z dopiskiem: imię i nazwisko + ZE )

Ceny zawierają VAT

Regulamin

 • Referaty do monografii w języku polskim należy nadsyłać do dnia 05.2022
 • Referaty należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na maila konferencyjnego: zjazdekonomistów@usz.edu.pl
 • Tematyka nadsyłanych referatów powinna prezentować wyniki pracy badawczej autora (autorów)
 • Referat powinien mieć jasno sprecyzowany cel i problem badawczy a treść referatu musi odpowiadać tytułowi. Będą przyjmowane wyłącznie referaty dostosowane do szablonu edytorskiego zamieszczonego na stronie www.zjazdekonomistów.usz.edu.pl
 • Organizatorzy Konferencji na podstawie nadesłanych propozycji tematów zadecydują o przyjęciu zgłoszonych referatów na konferencję i ich późniejszej publikacji w danym czasopiśmie
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej zjazdekonomistów.usz.edu.pl
 • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:

2050 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące, recenzję i publikację artykułu w monografii w j. polskim;

lub

1550 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji bez publikacji. Opłata zawiera uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące;

lub

1850 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące, recenzję i publikację artykułu w monografii w j. polskim;

lub

1350 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji bez publikacji. Opłata zawiera uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące.

 • Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 12.05.2022 skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej
 • Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc w hotelu (poza terminem Zjazdu) powinny dokonywać jej samodzielnie
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu i terminów w  harmonogramie Zjazdu Ekonomistów

Miejsce konferencji

HOTEL WOLIN 

ul. Nowomyśliwska 76 

72-500 Międzyzdroje 

https://hotelwolin.pl/ 

 

 

Publikacje

 • Energies –

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/sustainable_energy_and_society

(140 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma + wymagana dodatkowa opłata dla czasopisma

 • International Journal of Management and Economics

https://sciendo.com/journal/IJME (100 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma.  Artykuły prosimy przesłać na adres e – mailowy konferencji. Wybranych zostanie przez Radę Naukową Konferencji  5 najlepszych artykułów, które zostaną zwolnione z tzw. submission fee i  skierowane do recenzji.  Po zuskanie pozytywnych recenzji obowiązuje tylko opłata publikacyjna tzw. publication fee ( szczegóły na stronie czasopisma)

 • Sustainability https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Corporate_SMEs (100 wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma + wymagana dodatkowa opłata dla czasopisma
 • Monografia w wydawnictwie znajdującycm się w ministerialnym wykazie wydawnictw (20 pkt za rozdział w monografii)
 • Struktura rozdziału

  • Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
  • Format strony A4:
  • Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
  • Interlinia w tekście głównym – 1,5,
  • Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
  • Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
  • Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman – czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe),
  • Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.

 

 

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
dr hab. prof. US Jarosław Korpysa

przewodniczący komitetu

mgr Agnieszka Łopatka
mgr Agnieszka Łopatka

z-ca przewodniczącego

dr hab. prof. US Rafał Nagaj
dr hab. prof. US Rafał Nagaj

członek Komitetu

dr Joanna Brzyska
dr Joanna Brzyska

członek Komitetu

Patronaty

 

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Barbara Kryk, prof. US

prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddziału w Szczecinie

dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddziału w Gliwicach

 

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

 

prof. dr hab. Iga Rudawska

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów

 

prof. dr hab. Grażyna Rosa

Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej