XIX Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów

(dawny Zjazd Katedr Ekonomii)

Idea

Do głównych celów Zjazdu należą:

 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią, finansami, zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach
 • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi
 • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr funkcjonujących w ramach obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie
 • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi
 • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów z obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie

Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 • Badania interdyscyplinarne
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Funkcjonowanie sektora MSP
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Problemy globalizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Rola państwa w gospodarce
 • Wzrost zrównoważony
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw i konsumentów
 • Rynek pracy, migracje
 • Gospodarka żywnościowa
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Metodologia badań
 • Innowacyjność i innowacje

Rada Programowa

prof. dr hab. Danuta Kopycińska Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bednarski
Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof.PRZ Jurii Bilan Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Ryszard Barczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Anna Blajer-Gołebiewska
Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UE Bożena Borkowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UG Leszek Czerwonka
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Piotr Dominiak Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek-Kowalska Politechnika Śląska

dr hab. prof. UG Teresa Kamińska Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UMCS Tomasz Kijek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Bożena Klimczak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. PG Ewa Lechman Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. UE Izabela Ostoj Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Pacho Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Jacek Prokop Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. SGH Michał Ramsza Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Ratajczak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Stanisław Swadźba Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogumiła Szopa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. UE Grażyna Węgrzyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. prof. PO Mariusz Zieliński Politechnika Opolska

Harmonogram

Do 03.04.2023 r.

zgłoszenie udziału

Do 08.05.2023 r.

uiszczenie opłaty

04–07.06.2023 r.

konferencja

Opłata konferencyjna

1850 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące

 

1550 zł

kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące

opłatę za publikację w j. angielskim uczestnik samodzielnie dokonuje w danym wydawnictwie, zgodnie z zasadami wskazanymi przez wybrane czasopismo

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. 42 1240 6654 1111 0010 6883 9993

do wpłat dopisać: PTE oddział Szczecin ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin

 (z dopiskiem: imię i nazwisko + ZE )

Ceny zawierają VAT

Regulamin

  • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej zjazdekonomistów.usz.edu.pl
  • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:
  1850 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące; lub – 1550 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące.
  • Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 01.05.2023 skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
  • Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc w hotelu (poza terminem Zjazdu) powinny dokonywać jej samodzielnie;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu i terminów w  harmonogramie Zjazdu Ekonomistów.

  Miejsce konferencji

  Bel Mare Resort

  ul. Bursztynowa 1

  75-500 Międzyzdroje, Polska

  www.belmareresort.pl

   

   

  Publikacje

  • Energies –

  https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/358352OS3Y
  (140 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma + wymagana dodatkowa opłata dla czasopisma

  https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/sustainable_energy_and_society

  (140 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma + wymagana dodatkowa opłata dla czasopisma

  • International Journal of Management and Economics

  https://sciendo.com/journal/IJME (100 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma.  Artykuły prosimy przesłać na adres e – mailowy konferencji. Wybranych zostanie przez Radę Naukową Konferencji  5 najlepszych artykułów, które zostaną zwolnione z tzw. submission fee i  skierowane do recenzji.  Po zuskanie pozytywnych recenzji obowiązuje tylko opłata publikacyjna tzw. publication fee ( szczegóły na stronie czasopisma)

   

   

  • Monografia w wydawnictwie znajdującycm się w ministerialnym wykazie wydawnictw (20 pkt za rozdział w monografii)

  Struktura rozdziału

  • Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
  • Format strony A4:
  • Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
  • Interlinia w tekście głównym – 1,5,
  • Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
  • Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
  • Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman – czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe),
  • Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.

   

   

  Komitet organizacyjny

  dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
  dr hab. prof. US Jarosław Korpysa

  przewodniczący komitetu

  dr Agnieszka Łopatka
  dr Agnieszka Łopatka

  z-ca przewodniczącego

  dr hab. prof. US Rafał Nagaj
  dr hab. prof. US Rafał Nagaj

  członek Komitetu

  Patronaty

  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

  dr hab. Barbara Kryk, prof. US

  prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddziału w Szczecinie

  dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

  Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  prof. dr hab. Grażyna Rosa

  Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  prof. dr hab. inż. Kesra Nermend

  Dyrektor Instytutu Zarządzania